Serveis

Outsourcing

A Audiconsultores ens agrada tractar els nostres clients com a allò que són: únics. Clients únics amb necessitats úniques.

I què necessita algú únic? Un vestit a mida, especialment quan parlem de processos d’externalització de serveis i/o departaments que no formen part de la seva core business. Per això disposem dels millors sastres: un equip transversal d’assessors experts en comptabilitat, administració del personal i suport a la gestió empresarial.
En un moment en què és imprescindible la flexibilització dels costos empresarials, els nostres serveis aconsegueixen que aquest objectiu sigui possible i assumeixen les funcions (interim manager) o els processos de treball i, fins i tot, els departaments que el client no vol o que, per la seva dimensió, no pot assumir íntegrament.

Especialitzats però amb visió global. Transversalitat però garantint un servei integral coordinat. Teoria, sí, sempre, però assentada en la realitat i la pràctica diària.

Al cap i a la fi es tracta de saber-se posar al lloc del client. En altres paraules: les seves necessitats són les nostres.

Àrees d’actuació

Outsourcing per a empreses estrangeres.

 • Posada en marxa i constitució de filials o sucursals.
 • Serveis integrals de comptabilitat.
 • Elaboració dels comptes anuals.
 • Elaboració del reporting package comptable o de consolidació per a la matriu.
 • Conversió d’estats financers (bases US GAAP, IFRS).
 • Preparació i presentació de les declaracions tributàries.
 • Serveis integrals d’administració de personal i de RH.

Serveis relacionats: LegalTributariLaboral i RHConsultoria.

 

Outsourcing laboral.

 • Serveis integrals d’administració de personal i de RH.
 • Altes d’empresa.
 • Contractes de treball.
 • Afiliació: altes i baixes a la Seguretat Social.
 • Elaboració de nòmines i assegurances socials.
 • Mobilitat internacional dels treballadors.
 • Reporting de nòmines per a la comptabilitat.
 • Preparació i presentació d’impostos.

Serveis relacionats: Tributari i Laboral i RH.

 

Outsourcing comptable.

 • Externalització integral dels serveis comptables i d’administració (gestió de tresoreria).
 • Opcional: inclusió dels serveis de preparació i presentació de les declaracions tributàries de compliment obligatori.
 • Preparació de la comptabilitat de l’empresa d’acord amb les normes comptables espanyoles.
 • Elaboració dels comptes anuals i el seu dipòsit al registre mercantil.
 • Elaboració del reporting econòmic financer adaptat a les necessitats de l’empresa: control pressupostari i de gestió.

Serveis relacionats: Consultoria.