Serveis

Laboral i RH

En un entorn econòmic tan complex i canviant com l’actual, les empreses estan sotmeses a una regulació normativa intensa i continuada en l’àmbit sociolaboral.

A Audiconsultores comptem amb un equip de professionals capaç d’alliberar els nostres clients de l’enorme càrrega de treball que comporta una administració puntual i ordenada del personal.

I ho fem des de la proximitat, amb un tracte directe i personalitzat, que inclou l’àmbit dels Recursos Humans i, en particular, la selecció i la gestió del talent de les organitzacions, un servei essencial per a les empreses de qualsevol dimensió.

Per a nosaltres, el nostre objectiu principal és construir en el temps una relació de confiança plena amb el client.

Àrees d’actuació

Assessorament en l’àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social:

 • Estratègia i selecció de la modalitat contractual.
 • Contractes d’alta direcció.*¹
 • Mobilitat internacional.*²
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Règims especials: artistes, agricultors, empleats de la llar, etc.
 • Pensions, prejubilacions, etc.
 • Autònoms.

*¹ Serveis relacionats: Legal i Tributari.

*² Serveis relacionats: Tributari.

 

Administració de personal:

 • Alta d’empresa.
 • Afiliació: altes i baixes a la Seguretat Social.
 • Elaboració de nòmines i assegurances socials.
 • Preparació i presentació d’impostos.*¹
 • Gestió externalitzada (outsourcing) i/o compartida amb l’empresa.Alta de empresa.
 • Gestió de la transició en situacions d’adquisició d’empreses, externalització i/o migració de sistemes (TIC) i/o centralització transnacional.

*¹ Serveis relacionats: Tributari.

 

Assessorament i representació lletrada de l’empresa en:

 • Tribunals socials.*¹
 • Sindicats, comitès d’empresa i representació dels treballadors en general.
 • Gestió i, si s’escau, negociació en processos d’acomiadament individual o col·lectiu.
 • Inspeccions de treball i Seguretat Social.
 • Gestió de convenis especials amb la T.G.S. S.
 • Representació i actuacions davant d’organismes oficials (Inspecció de Treball, SEPE, SOC i Tresoreria General de la Seguretat Social).

*¹ Serveis relacionats: Legal.

 

Elaboració d’estudis específics en l’àmbit laboral i de recursos humans:

 • Informes pericials i/o d’expert independent per a la presentació d’expedients de regulació d’ocupació.
 • Anàlisi i optimització de costos laborals.
 • Procediments de due diligence.
 • Sistemes de compensació i reconeixement.
 • Optimització fiscal dels sistemes de retribució.*²

*¹ Serveis relacionats: Legal, Consultoria i Tributari.

*² Serveis relacionats: Tributari.

 

Gestió del talent:

 • Definició i implantació de models operatius de funcions bàsiques del Departament de RH.
 • Desenvolupament professional: sistemes d’avaluació del rendiment, carrera professional, successió (succes factor), etc.
 • Disseny de programes específics per a la conciliació de la vida laboral i familiar, flexibilitat i treball compartit.
 • Avaluació del clima laboral.


Assistència i coordinació en processos de:

 • Negociació de convenis (sectorials i d’empresa).
 • Selecció de personal i head hunting.
 • Coaching per al personal directiu.
 • Prevenció de riscos laborals.*¹
 • Contractació d’assegurances de responsabilitat civil per desplaçaments temporals.

*¹ Serveis relacionats:  Laboral i RH.