Serveis

Consultoria

Cada empresa és un món. I per a nosaltres, aquest món ho és tot. Amb aquesta convicció treballem de manera estreta amb el client, braç a braç, identificant les seves necessitats específiques per a afrontar amb èxit la seva cobertura.

Únicament amb aquest tracte directe podem convertir-nos en el consultor estratègic i/o economicofinancer que moltes empreses necessiten, ajudant als seus directius i gestors en la presa de decisions.

L’ampli ventall de serveis que les empreses precisen en aquest àmbit segons la fase en la qual es trobin (corporate, reestructuracions, plans de negoci, estratègics, de viabilitat, etc.) són assumits des del expertise dels professionals de la Àrea i la nostra plena involucració amb els plans, necessitats i objectius del client.

Perquè a Audiconsultores portem anys treballant per a fer fàcil allò més complex. És a dir: que com més difícil sigui per a nosaltres, més fàcil sigui per al client.

Àrees d’actuació

Consultoria estratègica i de negoci als òrgans d’administració i/o direcció.

 • Assessorament directe i personalitzat.
 • Assistència i coordinació en la preparació del pla estratègic.
 • Assessorament i elaboració de plans de negoci.

Assessorament en la gestió econòmica de l’empresa.

 • Seguiment i suport a la Direcció Administrativa i Financera.
 • Control management extern.
 • Interim (personnel) Management.


Serveis comptables. 

 • Assessorament en matèria comptable.
 • Preparació i supervisió de la comptabilitat.
 • Elaboració dels comptes anuals.
 • Consolidació comptable i fiscal. *¹
 • Informes economicofinancer amb base US GAAP i IFRS.
 • Elaboració i presentació d’informes financers periòdics a la CNMV.
 • Suport tècnic en la implantació de plataformes de gestió comptable.

Serveis relacionats: Legal i Fiscal.

*¹ Serveis relacionats: Fiscal.

 

Implantació de sistemes de control pressupostari i de gestió.

 • Disseny específic i preparació dels sistemes d’informació econòmica i financera de caràcter periòdic.
 • Quadre de comandament integral.
 • Control pressupostari.
 • Anàlisi, disseny, implantació o supervisió de sistemes de control intern.
 • Revisió i control del compliment de les clàusules econòmiques i financeres de els contractes de llicència subscrits pels nostres clients.
 • Servei integral de back office a filials o sucursals de companyies internacionals.


Assessorament financer.

 • Planificació i estratègies per a la millora de l’estructura de financiació de les empreses i/o de grups de societats.
 • Gestió de tresoreria.
 • Suport i assistència en la negociació amb entitats financeres i/o altres institucions, públiques i privades. *¹

*¹ Serveis relacionats: Legal 

 

Elaboració d’informes econòmics i financers específics.

 • Valoració d’empreses.
 • Informes pericials i/o d’expert independent.
 • Elaboració d’anàlisis sectorials.


Reestructuració d’empreses. 

 • Elaboració de plans de viabilitat.
 • Assistència i suport econòmic i jurídic en operacions de reestructuració del deute.
 • Serveis de suport econòmic i jurídic al deutor d’un procés concursal.
 • Suport en la cerca de finançament públic i/o privada.

Serveis relacionats: Legal, Laboral i RH.

 

Corporate.

 • Assistència integral en processos d’adquisició o venda d’empreses.
 • Due Diligence en procesos de compra d’empreses.
 • Plans de successió interna.

Serveis relacionats: Legal, Laboral i RH.

 

Start-Ups.

 • Assistència personalitzada a l’emprenedor.
 • Gestió integral externalitzada.
 • Assistència en el procés de captació d’inversors privats i/o finançament públic/privat, des dels FFF (Family & Friends) fins a possibles IPO (Initial Public Offering).
 • Mentoring.

Serveis relacionats: LegalFiscal i Laboral i RH.