COVID-19

IMPACTE DEL COVID-19 A LES EMPRESES

Davant la trascendència de les mesures de caràcter jurídic, econòmic i socio-laboral que diariament s’estan aprovant, AUDICONSULTORES hem cregut oportú habilitar un apartat específic a la nostra web en el que recollim les NOTES INFORMATIVES que anem publicant regularment. Una informació que s’actualtiza puntualment gràcies a l’esforç dels nostres professionals i el seu afany per informar amb la major rapidesa de las novetats més rellevants que s’estan adoptant per afrontar els efectes de la pandèmia del Coronavirus, tant en allò referit a mesures urgents com a canvis normatius.

Malgrat l’impacte que el COVID-19 està tenint en l’activitat econòmica, el pla de contingència que AUDICONSULTORES vam activar abans de la declaració de l’estat d’alarma, ens està permetent continuar prestant els serveis – tant els ordinaris, com els extraordinaris derivats de les mesures legals aprovades – des dels domicilis dels nostres col·laboradors en uns moments tan especials i en els quals és prioritari que aportem als clients el màxim recolzament i assistència amb l’urgència que la situació requereix.

 

NOTES INFORMATIVES


Altra informació d’interès

– Nota publicada per l’AEPD en la que reitera l’obligació de notificar les fallides de seguretat de les dades personals durant l’estat d’alarma. Consultar nota

– Actualització del document elaborat per patronals, sindicats i el Govern de la Generalitat de Catalunya sobre recomanacions per a empreses i persones treballadores en relació al Coronavirus (COVID-19). Consultar document.

– El Govern Espanyol ha publicat una guia sobre bones pràctiques en els centres de treball davant el Coronavirus. Consulta la guia AQUÍ.

– La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha publicat una Guia de recomanacions bàsiques per a la comunicació de moratòries, ajornaments, ERTO’S, reduccions de jornada i altres aspectes. VEURE GUÍA.

–  Jordi Palacín, associat de l’àrea de Consultoria d’Audiconsultores: Anàlisi i consells per a les empreses per a superar la crisi del Coronavirus.

– «Pla de transició cap a la nova normalitat» del Govern d’Espanya.
DOCUMENT (sense annexes). VEURE
         ANNEX I:    Panell d’indicacions. VEURE
         ANNEX II:   Quadre de previsió d’aixecament de les limitacions en les diferents fases segons l’àmbit d’activitat. VEURE
         ANNEX III:  Cronograma orientatiu. VEURE
         Resum del Pla. VEURE

– Criteri interpretatiu de la Direcció General del Treball (DGT): adaptació i pròrrogues dels ERTE’S durant el desconfinament. VEURE DOCUMENT

– Webinar: Com poden les empreses fer front als efectes del Covid-19? Consells financers del nostre associat de l’àrea de consultoria Jordi Palacin. VEURE WEBINAR