Equip

HERNÁNDEZ RABANAL, LLORENÇ

Llicenciat en Dret, Màster en Assessorament Fiscal pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, mediador concursal i mediador civil i mercantil. És membre del Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, així com de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals. La seva trajectòria professional es basa en el camp de l’assessorament empresarial, nacional i internacional, amb especial dedicació en l’àmbit de la negociació estratègica i contractual. Ha intervingut en els processos de negociació de nombroses operacions d’M&A i de reestructuració empresarial, així com en negociacions corporatives i contractuals complexes.
lhernandez@audiconsultores.com

CADENA ROMERO, MANUEL

Llicenciat en Ciències Econòmiques, amb una exhaustiva relació de cursos i seminaris sobre fiscalitat, finances i management general. Diversos MBA i PDD per diferents escoles de negoci tant a Espanya com de l’estranger. La seva dilatada trajectòria professional s’ha centrat en la coordinació i prestació de serveis professionals per a un ampli rang de companyies multinacionals, nacionals i locals.
mcadena@audiconsultores.com

 

LÁZARO PÉREZ, MATEU

Llicenciat en Dret i membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals. Els seus camps d’actuació més destacats són el dret tributari i mercantil i el dret successori. Així mateix, ha desenvolupat una àmplia experiència en entitats d’economia social i del tercer sector.
mlazaro@audiconsultores.com

ALIJARDE GONZÁLEZ, MANUEL

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Advocacia per l’ISDE, és expert en litigació i arbitratge. La seva tasca consisteix en la resolució de controvèrsies i en la direcció lletrada de tot tipus de procediments judicials i arbitrals, en l’àmbit civil, mercantil i concursal. També compta amb una àmplia experiència en contractació civil i mercantil.
malijarde@audiconsultores.com

CAMPOS SORIA, LAURA

Graduada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra i actualment cursant el Grau de Dret. La seva experiència es centra en la gestió de serveis laborals a grans empreses.
lcampos@audiconsultores.com

EL IDRISSI BOUTALISS, YAMNA

Graduada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra. La seva experiència laboral es basa en el servei integral de la gestió laboral de PYMES.
yelidrissi@audiconsultores.com

GARCÍA MEDIÑA, NOEMÍ

Actualment cursa estudis universitaris d’administració i direcció d’empreses. La seva experiència està centrada en la preparació de comptabilitats i de les declaracions tributàries de petites i mitjanes empreses.
ngarcia@audiconsultores.com

GIL PÉREZ, ROSA MARIA

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Dret Internacional dels Negocis per ESADE, està especialitzada en dret societari, administració de la secretaria de societats mercantils i contractació i resolució de contractes d’arrendament.
rgil@audiconsultores.com

LÁZARO SÁNCHEZ, CONCHITA

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, s’ha especialitzat en la direcció d’equips de treball focalitzats en la preparació de la comptabilitat i l’elaboració i/o supervisió de tot tipus d’obligacions tributàries de petites i mitjanes empreses. Així mateix, la seva gran experiència garanteix un adequat assessorament econòmic financer personalitzat als socis i a l’òrgan d’administració d’empreses petites i/o familiars.
clazaro@audiconsultores.com

MARQUINA GIL, LORENA

Llicenciada en Dret i Màster en Fiscalitat per l’IDEC, ha centrat la seva trajectòria professional en el funcionament del sistema tributari, especialitzant-se en procediments tributaris i en l’assessorament i planificació fiscal a particulars i empreses.
lmarquina@audiconsultores.com

MECATI RAMÓN, NURIA

Diplomada en Ciències Empresarials, posseeix una llarga carrera en l’àmbit de la consultoria i gestió financera, comptable i fiscal d’empreses. Té coneixements sòlids de la normativa comptable i tributària de societats, assumeix les funcions de direcció i coordinació dels equips de treball transversals que configura per a la prestació de serveis a clients internacionals i/o amb necessitats complexes que requereixen una atenció i relació molt personalitzada.
nmecati@audiconsultores.com

MOLINÉ RIPOLL, JORDI

Graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona. Actualment està cursant Màster en Assessoria Fiscal a la Barcelona School of Management.
jmoline@audiconsultores.com

PASTOR FERNÁNDEZ, AIDA

Graduada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra, la seva experiència laboral es centra en l’Administració de Personal a les empreses.
apastor@audiconsultores.com

PUYUELO CASASNOVAS, FERNANDO

SERRA PRIÓ, ISABEL

Diplomada en Ciències Empresarials, és una de les nostres expertes en la doble matèria fiscal i comptable de societats. Assessora principalment empreses multinacionals (especialment en el marc del reporting econòmic financer periòdic a la matriu) centrant-se en l’adaptació de la informació comptable segons el Pla General de Comptabilitat espanyol a les normes US GAAP i IFRS, així com en l’elaboració dels comptes anuals i de l’impost de societats.
iserra@audiconsultores.com

SALA I BUCHACA, NEUS

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, auditor per l’Institut de Censors Jurats de Comptes, Màster en Dret Tributari per la Universitat de Barcelona i membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals. És professora associada del Departament d’Economia Pública de la Universitat de Barcelona i del Màster de Fiscalitat de la Barcelona School of Management. La seva carrera professional s’ha centrat en l’àmbit tributari, des de la pràctica fiscal recurrent de l’empresa fins a l’assessorament en operacions de reestructuració de grups empresarials o de patrimonis de grups familiars.
nsala@audiconsultores.com

CASANOVAS RODRÍGUEZ, OSCAR

Llicenciat en Dret i Agent de la Propietat Immobiliària. La seva experiència professional es desenvolupa en l’àmbit del dret mercantil, en assessorament i suport transversal a l’empresa, tant en el camp corporatiu com en el camp contractual, així com en els terrenys del dret civil, immobiliari i successori, en els quals ofereix serveis d’assessorament i de negociació contractual.
ocasanovas@audiconsultores.com

PALACÍN I DURÀ, JORDI

Llicenciat en Ciències Econòmiques, ha desenvolupat la major part de la seva carrera en el sector bancari, concretament en la secció de banca d’empreses. Ha ocupat càrrecs directius com a Director de Zona d’empreses a Andalusia i les Canàries i després com a Director Comercial d’empreses. És expert en finançament empresarial, anàlisi del risc creditici i negociació bancària.
jpalacin@audiconsultores.com

AQUILUÉ CAVA, JAVIER

Llicenciat en Dret, està especialitzat en l’assessorament tributari d’empreses i particulars en l’àmbit de la tributació directa i indirecta, tant en el terreny nacional com en l’internacional. També és especialista en procediments i contenciosos tributaris.
jaquilue@audiconsultores.com

CASANOVAS SIRVENT, EDUARD

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Dret de la Societat de la Informació i en Dret dels Negocis, ambdós per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, està especialitzat a les àrees relacionades amb les Noves Tecnologies i la Societat de la Informació, així com en Dret Mercantil, en tots els àmbits i especialitats.
ecasanovas@audiconsultores.com

FARRÉ CAGIAO, AIDA

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, Màster en Direcció d’Organitzacions a l’Economia del Coneixement per la UOC i Màster en Direcció Financera i Comptable per la BSM-UPF. Experiència centrada en la comptabilitat de petites i mitjanes empreses.
afarre@audiconsultores.com

GIL ALFARO, LUIS

Graduat en Administració i Direcció d’Empreses i Màster en Comptabilitat i Fiscalitat per la Universitat de Barcelona. La seva experiència es centra en l’elaboració i supervisió de les declaracions tributàries, tant en l’àmbit nacional com local, així com els procediments tributaris que d’ells se’n puguin derivar.
lgil@audiconsultores.com

GORDO LISEDA, MAITE

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Dret Fiscal per l’UPF i formació complementària en Procediment Laboral, està especialitzada en les àrees de dret mercantil i dret laboral en tots els seus àmbits i especialitats, inclosa la pràctica litigiosa davant la jurisdicció social.
mgordo@audiconsultores.com

LÓPEZ GIMÉNEZ, BEGOÑA

MARTÍN ASTUDILLO, ÁLVARO

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, ha basat la seva carrera professional en l’assessorament comptable i fiscal, tant a clients nacionals com internacionals. Ha participat en l’elaboració i implantació de processos de control i sistemes d’informació i reporting per al millor funcionament d’empreses, així com en la preparació d’informes de naturalesa econòmica i financera.
amartin@audiconsultores.com

MERINO SÁNCHEZ, BERTA

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau de Pràctica Jurídica per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Està especialitzada a l’àrea de dret processal civil, així com en dret mercantil i tots els seus àmbits.
bmerino@audiconsultores.com

MOLINET BRET, ROSA

PLA PERDIGÓ, MONTSE

RODRÍGUEZ BRACERO, YLENIA

Graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Màster en Comptabilitat i Fiscalitat per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en l’àrea fiscal, la seva experiència es centra en declaracions d’impostos i procediments tributaris.
yrodriguez@audiconsultores.com

SOLÀ MESEGUER, CRISTINA

Graduada en Ciències Empresarials i Management per la Universitat Pompeu Fabra. La seva experiència es focalitza en la comptabilitat de petites i mitjanes empreses.
csola@audiconsultores.com

TORRES CASASNOVAS, CARLOS

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, PADE per l’IESE, auditor per l’Institut de Censors Jurats de Comptes, membre del ROAC, de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i mediador civil i mercantil. Va iniciar la seva carrera professional com a auditor de comptes per continuar posteriorment a la consultoria empresarial, Recursos Humans, M&A i reestructuracions empresarials. L’experiència professional acumulada en aquests àmbits ha facilitat la seva actual dedicació a tasques d’assessorament estratègic a l’alta direcció i als òrgans d’administració de les empreses clients, amb especial èmfasi a les family offices dels mateixos.
ctorres@audiconsultores.com

DÁVILA RUEDA, MARÍA

Llicenciada en Econòmiques i membre del Registre d’Economistes d’Assessors Fiscals, ha liderat l’assessorament de grans grups nacionals i internacionals, així com entitats públiques i del tercer sector. Està especialitzada en assessorament d’entitats i instituts de recerca. A més, és col·laboradora acadèmica a l’àrea de Dret Fiscal a EUNCET Business School i membre del seu Consell Rector.
mdavila@audiconsultores.com

SOTELO LÓPEZ, JOSEP

Diplomat en Ciències Empresarials i Màster en Assessoria Fiscal per la Universitat de Barcelona, ha dirigit un gran nombre de reestructuracions empresarials i està habituat a l’assessorament fiscal en l’àmbit internacional, especialment en relació amb la tributació de no residents i l’aplicació dels convenis bilaterals per evitar la doble imposició.
jsotelo@audiconsultores.com

ARRUFAT AGRAMUNT, CRISTINA

Llicenciada en Ciències del Treball, compta amb una àmplia carrera professional en el camp de l’administració de personal i gestió laboral d’empreses i autònoms. Dins de la seva llarga trajectòria professional destaca la seva experiència com a coordinadora del Departament d’Administració i de RH on site en grans empreses.
carrufat@audiconsultores.com

CEREZO GONZÁLEZ, NATÀLIA

Diplomada en Relacions Laborals i especialitzada en l’àmbit de la gestió de personal, ha treballat per a importants despatxos professionals, tant en empreses multinacionals com nacionals amb plantilles superiors als 200 treballadors.
ncerezo@audiconsultores.com

FRÍAS DÍAZ, NEREA

Graduada en economia per la Universitat Pompeu Fabra. Especialitzada en l’àrea de comptabilitat i finances de la petita i mitjana empresa.
nfrias@audiconsultores.com

GIL MIÑANA, NEUS

GUARRO CARRERAS, MIREIA

Diplomada en Ciències Empresarials, està especialitzada en administració de personal i assessorament a empreses en l’àmbit laboral. Ha intervingut en la gestió i integració d’amplis col·lectius de treballadors com a conseqüència d’operacions corporatives. També ha assumit labors de coordinació de l’àrea de RH on site en empreses multinacionals.
mguarro@audiconsultores.com

MANZANAL LEON, SONIA

Graduada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a més ha cursat un Màster en Direcció Financera i Comptable (especialitat en Controlling) a la Barcelona School of Management (BSM). Actualment, focalitzada en la preparació de comptabilitats i impostos de petites i mitjanes empreses.
smanzanal@audiconsultores.com

MARTÍN CÁMARA, PAQUI

Diplomada en Ciències Empresarials, la seva formació i àmplia experiència en els àmbits tributari i comptable faciliten el caràcter transversal dels serveis que ofereix a l’àrea de consultoria i la seva implicació directa en la gestió i atenció a empreses mitjanes i de gran dimensió. Així mateix, participa activament en l’assessorament d’organitzacions i entitats del tercer sector.
pmartin@audiconsultores.com

MOLINA ARENAS, LAURA

Doble Graduació ADE i Dret per la Universitat Pompeu Fabra, la seva trajectòria professional s’ha centrat a les àrees econòmic-financera i de comptabilitat general externa i interna, amb especial èmfasis en la preparació dels sistemes de reporting per a mitjanes i grans empreses. Tanmateix,, la seva formació i experiència han facilitat la seva intervenció directa a l’àrea de la consultoria empresarial mitjançant la realització d’anàlisis sectorials i financers.
lmolina@audiconsultores.com

MORET PARERA, ANNA

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, la seva carrera professional s’ha desenvolupat en un doble vessant: d’una banda, en l’àmbit de la consultoria empresarial (elaboració de plans de negoci i de viabilitat, control de gestió, etc.); de l’altra, en la supervisió de comptabilitats i preparació del tancament comptable i fiscal d’empreses multinacionals (l’aplicació de les normes US GAAP i IFRS inclosa) i de grups d’empreses en règim de consolidació. La seva versatilitat i gran experiència han facilitat la seva intervenció directa en funcions d’intering manager com a directora financera i administrativa d’alguns dels nostres clients que han necessitat aquest servei temporalment.
amoret@audiconsultores.com

PONS PONS, MARINA

Graduada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, cursant el Màster en Assessoria Fiscal a la Barcelona School of Management.
mpons@audiconsultores.com

SÁNCHEZ BOTIA, ESTHER

Titulada en Gestió Comptable i Fiscal i Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals. Amb una àmplia i continuada formació en l’àmbit laboral i de recursos humans, ha centrat la seva carrera professional durant més de vint-i-cinc anys en la direcció i gestió d’administració de personal i gestió laboral.
esanchez@audiconsultores.com

VALLCANERAS MONTERO, GUILLEM

Graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, Màster d’Assessoria Fiscal a la Barcelona School of Management.
gvallcaneras@audiconsultores.com