Equip

LLORENÇ HERNÁNDEZ

Soci
Llicenciat en Dret, Màster en Assessorament Fiscal pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, mediador concursal i mediador civil i mercantil. És membre del Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, així com de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals. La seva trajectòria professional es basa en el camp de l’assessorament empresarial, nacional i internacional, amb especial dedicació en l’àmbit de la negociació estratègica i contractual. Ha intervingut en els processos de negociació de nombroses operacions d’M&A i de reestructuració empresarial, així com en negociacions corporatives i contractuals complexes.
lhernandez@audiconsultores.com

MANUEL CADENA

Associat. Business Development and Transformation
Llicenciat en Ciències Econòmiques, amb una exhaustiva relació de cursos i seminaris sobre fiscalitat, finances i management general. Diversos MBA i PDD per diferents escoles de negoci tant a Espanya com de l’estranger. La seva dilatada trajectòria professional s’ha centrat en la coordinació i prestació de serveis professionals per a un ampli rang de companyies multinacionals, nacionals i locals.
mcadena@audiconsultores.com

 

MATEU LÁZARO

Associat i Director de l’àrea Fiscal
Llicenciat en Dret i membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals. Els seus camps d’actuació més destacats són el dret tributari i mercantil i el dret successori. Així mateix, ha desenvolupat una àmplia experiència en entitats d’economia social i del tercer sector.
mlazaro@audiconsultores.com

MANUEL ALIJARDE

Gerent de l’àrea Legal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Advocacia per l’ISDE, és expert en litigació i arbitratge. La seva tasca consisteix en la resolució de controvèrsies i en la direcció lletrada de tot tipus de procediments judicials i arbitrals, en l’àmbit civil, mercantil i concursal. També compta amb una àmplia experiència en contractació civil i mercantil.
malijarde@audiconsultores.com

NATÀLIA CEREZO

Sènior de l’àrea Laboral
Diplomada en Relacions Laborals i especialitzada en l’àmbit de la gestió de personal, ha treballat per a importants despatxos professionals, tant en empreses multinacionals com nacionals amb plantilles superiors als 200 treballadors.
ncerezo@audiconsultores.com

LUIS GIL

Júnior de l’àrea Fiscal
Graduat en Administració i Direcció d’Empreses i Màster en Comptabilitat i Fiscalitat per la Universitat de Barcelona. La seva experiència es centra en l’elaboració i supervisió de les declaracions tributàries, tant en l’àmbit nacional com local, així com els procediments tributaris que d’ells se’n puguin derivar.
lgil@audiconsultores.com

MAITE GORDO

Sènior de l’àrea Legal
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Dret Fiscal per l’UPF i formació complementària en Procediment Laboral, està especialitzada en les àrees de dret mercantil i dret laboral en tots els seus àmbits i especialitats, inclosa la pràctica litigiosa davant la jurisdicció social.
mgordo@audiconsultores.com

BEGOÑA LÓPEZ

PAQUI MARTÍN

Gerent de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat
Diplomada en Ciències Empresarials, la seva formació i àmplia experiència en els àmbits tributari i comptable faciliten el caràcter transversal dels serveis que ofereix a l’àrea de consultoria i la seva implicació directa en la gestió i atenció a empreses mitjanes i de gran dimensió. Així mateix, participa activament en l’assessorament d’organitzacions i entitats del tercer sector.
pmartin@audiconsultores.com

LAURA MOLINA

Sènior de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat
Doble Graduació ADE i Dret per la Universitat Pompeu Fabra, la seva trajectòria professional s’ha centrat a les àrees econòmic-financera i de comptabilitat general externa i interna, amb especial èmfasis en la preparació dels sistemes de reporting per a mitjanes i grans empreses. Tanmateix,, la seva formació i experiència han facilitat la seva intervenció directa a l’àrea de la consultoria empresarial mitjançant la realització d’anàlisis sectorials i financers.
lmolina@audiconsultores.com

ANNA MORET

Gerent de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, la seva carrera professional s’ha desenvolupat en un doble vessant: d’una banda, en l’àmbit de la consultoria empresarial (elaboració de plans de negoci i de viabilitat, control de gestió, etc.); de l’altra, en la supervisió de comptabilitats i preparació del tancament comptable i fiscal d’empreses multinacionals (l’aplicació de les normes US GAAP i IFRS inclosa) i de grups d’empreses en règim de consolidació. La seva versatilitat i gran experiència han facilitat la seva intervenció directa en funcions d’intering manager com a directora financera i administrativa d’alguns dels nostres clients que han necessitat aquest servei temporalment.
amoret@audiconsultores.com

MARINA PONS

Júnior de l’àrea Fiscal
Graduada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, cursant el Màster en Assessoria Fiscal a la Barcelona School of Management.
mpons@audiconsultores.com

NÚRIA RODRÍGUEZ

JUDITH SUBIRATS

Júnior de l’àrea Legal
Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster d’Accés a l’Advocacia per la UB i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Focalitzada en l’àrea de dret mercantil i dret processal.
jsubirats@audiconsultores.com

NEUS SALA

Sòcia
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, auditor per l’Institut de Censors Jurats de Comptes, Màster en Dret Tributari per la Universitat de Barcelona i membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals. És professora associada del Departament d’Economia Pública de la Universitat de Barcelona i del Màster de Fiscalitat de la Barcelona School of Management. La seva carrera professional s’ha centrat en l’àmbit tributari, des de la pràctica fiscal recurrent de l’empresa fins a l’assessorament en operacions de reestructuració de grups empresarials o de patrimonis de grups familiars.
nsala@audiconsultores.com

OSCAR CASANOVAS

Associat i director de l’àrea Legal
Llicenciat en Dret i Agent de la Propietat Immobiliària. La seva experiència professional es desenvolupa en l’àmbit del dret mercantil, en assessorament i suport transversal a l’empresa, tant en el camp corporatiu com en el camp contractual, així com en els terrenys del dret civil, immobiliari i successori, en els quals ofereix serveis d’assessorament i de negociació contractual.
ocasanovas@audiconsultores.com

JORDI PALACÍN

Associat de l’àrea Outsourcing
Llicenciat en Ciències Econòmiques, ha desenvolupat la major part de la seva carrera en el sector bancari, concretament en la secció de banca d’empreses. Ha ocupat càrrecs directius com a Director de Zona d’empreses a Andalusia i les Canàries i després com a Director Comercial d’empreses. És expert en finançament empresarial, anàlisi del risc creditici i negociació bancària.
jpalacin@audiconsultores.com

JAVIER AQUILUÉ

Gerent de l’àrea Fiscal
Llicenciat en Dret, està especialitzat en l’assessorament tributari d’empreses i particulars en l’àmbit de la tributació directa i indirecta, tant en el terreny nacional com en l’internacional. També és especialista en procediments i contenciosos tributaris.
jaquilue@audiconsultores.com

YAMNA EL IDRISSI

Júnior de l’àrea Laboral
Graduada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra. La seva experiència laboral es basa en el servei integral de la gestió laboral de PIMES.
yelidrissi@audiconsultores.com

NEUS GIL

MIREIA GUARRO

Sènior de l’àrea Laboral
Diplomada en Ciències Empresarials, està especialitzada en administració de personal i assessorament a empreses en l’àmbit laboral. Ha intervingut en la gestió i integració d’amplis col·lectius de treballadors com a conseqüència d’operacions corporatives. També ha assumit labors de coordinació de l’àrea de RH on site en empreses multinacionals.
mguarro@audiconsultores.com

LORENA MARQUINA

Sènior de l’àrea Fiscal
Llicenciada en Dret i Màster en Fiscalitat per l’IDEC, ha centrat la seva trajectòria professional en el funcionament del sistema tributari, especialitzant-se en procediments tributaris i en l’assessorament i planificació fiscal a particulars i empreses.
lmarquina@audiconsultores.com

NÚRIA MECATI

Directora de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat
Diplomada en Ciències Empresarials, posseeix una llarga carrera en l’àmbit de la consultoria i gestió financera, comptable i fiscal d’empreses. Té coneixements sòlids de la normativa comptable i tributària de societats, assumeix les funcions de direcció i coordinació dels equips de treball transversals que configura per a la prestació de serveis a clients internacionals i/o amb necessitats complexes que requereixen una atenció i relació molt personalitzada.
nmecati@audiconsultores.com

JORDI MOLINÉ

Júnior de l’àrea Fiscal
Graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona i Màster en Assessoria Fiscal a la Barcelona School of Management. Actualment cursant el grau en Dret. La seva experiència professional es centra en l’assessorament tributari a empreses i particulars en l’àmbit de la tributació directa i en la documentació d’Operacions Vinculades.
jmoline@audiconsultores.com

AIDA PASTOR

Júnior de l’àrea Laboral
Graduada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra, la seva experiència laboral es centra en l’Administració de Personal a les empreses.
apastor@audiconsultores.com

FERNANDO PUYUELO

Responsable d’IT

fpuyuelo@audiconsultores.com

ESTHER SÁNCHEZ

Directora de l’àrea Laboral
Titulada en Gestió Comptable i Fiscal i Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals. Amb una àmplia i continuada formació en l’àmbit laboral i de recursos humans, ha centrat la seva carrera professional durant més de vint-i-cinc anys en la direcció i gestió d’administració de personal i gestió laboral.
esanchez@audiconsultores.com

GUILLEM VALLCANERAS

Júnior de l’àrea Fiscal
Graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona i Màster d’Assessoria Fiscal a la Barcelona School of Management. Centra la seva experiència en l’assessorament fiscal a empreses i professionals, així com l’assessorament en matèria de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i l’Impost sobre Successions i Donacions.
gvallcaneras@audiconsultores.com

CARLOS TORRES

Soci
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, PADE per l’IESE, auditor per l’Institut de Censors Jurats de Comptes, membre del ROAC, de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i mediador civil i mercantil. Va iniciar la seva carrera professional com a auditor de comptes per continuar posteriorment a la consultoria empresarial, Recursos Humans, M&A i reestructuracions empresarials. L’experiència professional acumulada en aquests àmbits ha facilitat la seva actual dedicació a tasques d’assessorament estratègic a l’alta direcció i als òrgans d’administració de les empreses clients, amb especial èmfasi a les family offices dels mateixos.
ctorres@audiconsultores.com

MARÍA DÁVILA

Associada de l’àrea Fiscal
Llicenciada en Econòmiques i membre del Registre d’Economistes d’Assessors Fiscals, ha liderat l’assessorament de grans grups nacionals i internacionals, així com entitats públiques i del tercer sector. Està especialitzada en assessorament d’entitats i instituts de recerca. A més, és col·laboradora acadèmica a l’àrea de Dret Fiscal a EUNCET Business School i membre del seu Consell Rector.
mdavila@audiconsultores.com

JOSEP SOTELO

Associat de l’àrea Fiscal
Diplomat en Ciències Empresarials i Màster en Assessoria Fiscal per la Universitat de Barcelona, ha dirigit un gran nombre de reestructuracions empresarials i està habituat a l’assessorament fiscal en l’àmbit internacional, especialment en relació amb la tributació de no residents i l’aplicació dels convenis bilaterals per evitar la doble imposició.
jsotelo@audiconsultores.com

EDUARD CASANOVAS

Sènior de l’àrea Legal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Dret de la Societat de la Informació i en Dret dels Negocis, ambdós per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, està especialitzat a les àrees relacionades amb les Noves Tecnologies i la Societat de la Informació, així com en Dret Mercantil, en tots els àmbits i especialitats.
ecasanovas@audiconsultores.com

NOEMÍ GARCÍA

Sènior de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat
Actualment cursa estudis universitaris d’administració i direcció d’empreses. La seva experiència està centrada en la preparació de comptabilitats i de les declaracions tributàries de petites i mitjanes empreses.
ngarcia@audiconsultores.com

ROSA MARIA GIL

Sènior de l’àrea Legal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Dret Internacional dels Negocis per ESADE, està especialitzada en dret societari, administració de la secretaria de societats mercantils i contractació i resolució de contractes d’arrendament.
rgil@audiconsultores.com

CONCHITA LÁZARO

Gerent de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, s’ha especialitzat en la direcció d’equips de treball focalitzats en la preparació de la comptabilitat i l’elaboració i/o supervisió de tot tipus d’obligacions tributàries de petites i mitjanes empreses. Així mateix, la seva gran experiència garanteix un adequat assessorament econòmic financer personalitzat als socis i a l’òrgan d’administració d’empreses petites i/o familiars.
clazaro@audiconsultores.com

ÁLVARO MARTÍN

Sènior de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, ha basat la seva carrera professional en l’assessorament comptable i fiscal, tant a clients nacionals com internacionals. Ha participat en l’elaboració i implantació de processos de control i sistemes d’informació i reporting per al millor funcionament d’empreses, així com en la preparació d’informes de naturalesa econòmica i financera.
amartin@audiconsultores.com

BERTA MERINO

Júnior de l’àrea Legal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau de Pràctica Jurídica per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Està especialitzada a l’àrea de dret processal civil, així com en dret mercantil i tots els seus àmbits.
bmerino@audiconsultores.com

MONTSE PLA

Secretària de direcció

mpla@audiconsultores.com

YLENIA RODRÍGUEZ

Sènior de l’àrea Fiscal
Graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Màster en Comptabilitat i Fiscalitat per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en l’àrea fiscal, la seva experiència es centra en declaracions d’impostos i procediments tributaris.
yrodriguez@audiconsultores.com

ISABEL SERRA

Gerent de l’àrea de Consultoria i Comptabilitat
Diplomada en Ciències Empresarials, és una de les nostres expertes en la doble matèria fiscal i comptable de societats. Assessora principalment empreses multinacionals (especialment en el marc del reporting econòmic financer periòdic a la matriu) centrant-se en l’adaptació de la informació comptable segons el Pla General de Comptabilitat espanyol a les normes US GAAP i IFRS, així com en l’elaboració dels comptes anuals i de l’impost de societats.
iserra@audiconsultores.com

ANGÉLICA ZAMBRANO

Júnior de l’àrea Laboral
Graduada en Relacions Laborals i amb un postgrau en relacions laborals i seguretat social per la Universitat de Barcelona. Experiència en la gestió de serveis laborals per a petites i mitjanes empreses.
azambrano@audiconsultores.com